Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

ویرگول

قابلیت‌های پیشنهادی خود را به ما اعلام کنید. با این کار کمک می‌کنید که ما سریع‌تر قابلیت‌های مورد نیازتان را پیاده سازی کنیم.

مطالب حذف شده به سطل زباله بروند#57 

گاهی بعد از حذف مطلب، از کارمان پشیمانی می‌شویم. کاش در کنار حذف دائمی مطلب امکان انتقال آن به سطل زباله هم وجود می‌داشت. برای صرفه‌جویی در منابع سرور می‌توانید سطح زباله را در دوره‌هایی مثلاً دو ماهه پاکسازی کنید.

ایوب
8 ماه پیش

در آینده این قابلیت با ساختار امکان آرشیو کردن یک مطلب فراهم می‌شود. نویسنده می‌تواند مطلب خود را آرشیو کنید (برای کسی به جز خودش نمایش داده نشود) اما در صورت حذف، این مطلب به صورت کلی از ویرگول حذف می‌شود.

ویرگول
8 ماه پیش
1

بسیار عالی

ایوب
8 ماه پیش