Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

مطالب حذف شده به سطل زباله بروند#57

گاهی بعد از حذف مطلب، از کارمان پشیمانی می‌شویم. کاش در کنار حذف دائمی مطلب امکان انتقال آن به سطل زباله هم وجود می‌داشت. برای صرفه‌جویی در منابع سرور می‌توانید سطح زباله را در دوره‌هایی مثلاً دو ماهه پاکسازی کنید.

2 سال پیش

در آینده این قابلیت با ساختار امکان آرشیو کردن یک مطلب فراهم می‌شود. نویسنده می‌تواند مطلب خود را آرشیو کنید (برای کسی به جز خودش نمایش داده نشود) اما در صورت حذف، این مطلب به صورت کلی از ویرگول حذف می‌شود.

2 سال پیش
1

بسیار عالی

2 سال پیش